Engelsk grammatikk

Regelsider - les og lær

A eller an?
Regelside fra Norsk nettskole 
Am are eller is? 1
Regelside fra Norsk nettskole 
Am are eller is? 2
Regelside fra English 4U. Gir eksempler på verbene brukt i fortellende og nektende setninger samt i spørsmål 
Do eller does?
Regelside fra Norsk nettskole 
Eiendomspronomen
Regelside fra Norsk nettskole. 
Entall - flertall
Regelside om entall og flertall av regelrette og uregelrette substantiv. 
Have eller has
Regelside fra Norsk nettskole 
Some eller any?
Regelside om bruken av some/someone/somebody og any/anyone/anybody. 
Verb - presens
Regelside fra Norsk nettskole. 
Verb - presens samtidsform
Regelside fra Norsk nettskole. 
RSS

Eiendomspronomen

Eiendomspronomen
Her er det flere sider med oppgaver etter hverandre. Norsk nettskole 
Eiendomspronomen
Fyll inn my, your, his, her, eller our. 
RSS

Have eller has? Oppgaver

Have eller has?
Her er det flere sider med oppgaver etter hverandre. Norsk nettskole 
Have eller has?
English room 
Have eller has?
English room 
RSS

Entall - flertall Oppgaver

Entall - flertall
Vanlig flertallsform. Her er det flere oppgaver etter hverandre. Norsk nettskole 
Entall - flertall
Flertall av ord som slutter på s. Norsk nettskole 
Entall - flertall
Vanlig flertallsform. Norsk nettskole 
Entall - flertall
Både regelrette og uregelrette substantiv. English 4U 
Entall - flertall
Både regelrette og uregelrette substantiv. English 4U 
RSS

Am - are - is? Oppgaver

Am are eller is?
Her er det flere sider med oppgaver etter hverandre. Norsk nettskole 
Am are eller is?
English 4U oppgave 1 
Am are eller is?
English 4U oppgave 2 
Am are eller is?
English 4U oppgave 3 
RSS

Do eller does?

Do eller does?
Her er det flere sider med oppgaver etter hverandre. Norsk nettskole 
Do eller does?
English room 
Do eller does?
Fyll inn og sjekk svarene dine. 
RSS

A eller an? Oppgaver

A eller an? Her er det flere sider med oppgaver etter hverandre. Norsk nettskole 
A eller an? Oppgaver fra English 4U 
A eller an? Oppgaver fra English 4U 
RSS